Komentarze

 • 35. ofiara dziękczynna

     Po przygotowaniu darów następuje dialog księdza ze zgromadzoną wspólnotą. Zaczyna się on od słów „Pan z wami”, na co lud odpowiada „I z duchem twoim”, następnie słyszymy celebransa „W górę serca”, w odpowiedzi zgromadzeni mówią „Wznosimy je do Pana”, na co przewodniczący liturgi odpowiada „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu”, a wszyscy potwierdzają to słowami „Godne to i sprawiedliwe”. W tym momencie ksiądz rozpoczyna modlitwę, która nazywa się „prefacją” i choć jest do wyboru kilkadziesiąt różnych wariantów tej modlitwy w mszale, to zawsze zaczyna się ona od słów: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne…”. Cały dialog, który usłyszeliśmy skupia się wokół jednej rzeczy: dziękczynienia. Dziękowanie jest godne, sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. To co przeżywamy w czasie eucharystii to jest ofiara dziękczynna.

 • 34. Moja i twoja ofiara

     Zwykliśmy utożsamiać ofiarę z cierpieniem i poniekąd jest to słuszne rozumowanie, ponieważ nasz Pan cierpiał na krzyżu składając ofiarę z siebie. Jednak nie możemy samej ofiary ograniczyć tylko do cierpienia. Z ewangelii jasno wynika, że tym co Jezus ofiaruje Ojcu, jest jego posłuszeństwo i miłość wobec Boga i ludzi. Widzimy to wyraźnie w Ogrójcu, gdy mówi: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Także nas Bóg wzywa do tego, żebyśmy składali ofiarę Bogu miłą, czyli taką, która wypływa z naszej miłości i posłuszeństwa wobec Niego. Mamy ofiarować Bogu, to co mamy najlepsze i to co jest w nas najlepsze. Ofiary nie składamy po to, żeby została zniszczona, ale po to żeby służyła pogłębianiu naszej relacji z Bogiem, prowadziła nas do większej z Nim jedności.

   

 • 33. Woda i wino

     W czasie przygotowania darów, które potocznie nazywamy ofiarowaniem, celebrans dolewa do wina odrobinę wody. Możemy na różne sposoby wyjaśnić symbolikę tego gestu. Na pewno jest to odniesienie do krwi i wody, które wypłynęły z boku Chrystusa po przebiciu go włócznią. Ojcowie Kościoła nauczali, że krew i woda wypływające z boku Pana są znakiem rodzącego się Kościoła, który zostaje uformowany przez sakramenty: sakrament chrztu (woda) oraz sakrament eucharystii (krew).

 • 32. Przygotowanie darów życia

     Modlitwa wiernych kończy pierwszą część mszy świętej, czyli Liturgię Słowa. Zaraz po niej następuje Liturgia Eucharystyczna, którą otwiera ofiarowanie darów.
     Eucharystia ma różne nazwy, najczęściej używane to „msza święta” oraz „eucharystia”, co po grecku znaczy „dziękczynienie”. Oprócz nich funkcjonują jeszcze nazwy „Wieczerza Pańska” oraz „Najświętsza Ofiara”. Ta ostatnia nazwa wynika właśnie z charakteru liturgii eucharystycznej, którą rozpoczyna ofiarowanie darów. Wspólnota Kościoła zbiera się, aby złożyć Bogu ofiarę. Co to znaczy ofiarować? Czym jest ofiara? To są najważniejsze pytania, na które będziemy chcieli sobie odpowiedzieć w kilku najbliższych komentarzach.

   

 • 31. Współodczuwanie z Kościołem

     Po wyznaniu wiary następuje w liturgii mszy świętej modlitwa powszechna, inaczej zwana modlitwą wiernych. Jej druga nazwa wzięła się stąd, że intencje tej modlitwy może przedstawić zgromadzonym w kościele jeden z wiernych świeckich. Jednak warto zwrócić uwagę na jej pierwszą nazwę – modlitwa powszechna. Co to oznacza?

 • 30. idź i czyń dobrze

     Po wyznaniu wiary Kościołowi, następuje wyznanie wiary w sakrament chrztu, który Kościołowi został powierzony. Z tym sakramentem jest związane odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie oraz życie wieczne. Kościół i chrzest są ze sobą nierozerwalnie związane.

 • 29. Całego Chrystusa całemu światu

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „powszechny”?

 • 28. Jedno Ciało

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „jeden”?

 • 27. święty, bo wybrany

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „święty”?

     Przyzwyczailiśmy się, do rozumienia świętości jako moralnej doskonałości. Świętym jest ten, kto nie popełnia grzechów. Tymczasem, jeśli poczytamy życiorysy świętych, to wielu z nich prowadziło przed nawróceniem grzeszne życie, a po nawróceniu także korzystali z sakramentu spowiedzi. Współcześnie też trudno jest stwierdzić, że Kościół jest święty, kiedy popatrzymy na jego członków, czyli na samych siebie. Każdy z nas zgrzeszył. Na czym więc polega świętość Kościoła?

 • 26. Dostałeś wiadomość do doręczenia

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „apostolski”?