Parafialny Zespół Caritas

„Przywracajmy nadzieję ubogim” – to przesłanie, które skłoniło wiernych do utworzenia Parafialnego Zespołu Caritas. Jego celem jest pomaganie osobom samotnym, starszym, potrzebującym oraz rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Zebranie założycielskie parafialnego Zespołu Caritas odbyło się 20 października 2005 r., a obradom przewodniczył śp. ks. Stanisław Bijak.

 

Działalności PZC jest bardzo szeroka i obejmuje:

     • pomoc dzieciom z ubogich rodzin;
     • organizację kolonii letnich;
     • wyposażenie dzieci w przybory szkolne;
     • finansowanie obiadów;
     • przygotowywanie paczek żywnościowych.

 

Prężnie działający Zespół nieustannie organizuję sprzedaż cegiełek (świece bożonarodzeniowe, sianko wigilijne, palmy wielkanocne itp.) oraz pozyskuje nowych darczyńców. Środki, które zostają zebrane są przeznaczane na charytatywną i bezinteresowną pomocy bliźnim.

 

Parafialny punkt Caritasu otwarty jest w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00.