Chrzest

 

Chrztów udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 13:00,
w razie potrzeby w drugą sobotę miesiąca o godz. 12.00
(sakrament chrztu i Komunia święta dla uczestników)

 

Sakramentu chrztu udziela się w parafii miejsca zamieszkania.
W przypadku chrztu w innej parafii niż miejsce zamieszkania, wymagana jest zgoda proboszcza zamieszkania. 

 

 

Rodzice (osobiście lub jedno z nich) zgłasza w kancelarii parafialnej chęć ochrzczenia dziecka z wymaganymi dokumentami:

   • aktem urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
   • dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres)
   • zaświadczeniami rodziców chrzestnych ze swoich parafii z informacją, że mogą pełnić zadanie rodzica chrzestnego.

 

 

Warunki, które muszą spełnić rodzice chrzestni:

 • ukończyły 16 rok życia,
 • przyjęły sakrament bierzmowania,
 • nie mają przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym bez sakramentu małżeństwa lub będących po rozwodzie i żyjących w wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym).

 

Rodzice chrzestni przyjmują na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

 

Informacja dodatkowa:

 • do chrztu rodzina musi zaopatrzyć się w świecę chrzcielną oraz białą szatę

 

 

Wymagania stawiane kandydatom na rodziców chrzestnych

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.