Małżeństwo

 

Do Sakramentu Małżeństwa należy przystępować w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Jeżeli kandydaci nie mieszkają na terenie naszej parafii bezwzględnie wymagana jest zgoda z parafii zamieszkania która należy przedstawić podczas rezerwowania terminu ślubu.

 

Po ustaleniu (z odpowiednim wyprzedzeniem) terminu ślubu w okresie nie dłuższym jak 6 miesięcy przed planowaną datą ceremonii należy:

  • zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i pobrać stosowne dokumenty do zawarcia małżeństwa.
  • odebrać z parafii chrztu odpisu Aktu Chrztu ze stosowną adnotacją dotyczącą braku przeszkód do zawarcia małżeństwa kościelnego

Wymaga się, aby narzeczeni odbyli Nauki Przedślubne i spotkanie z zakresu Poradni Rodzinnej.

 

Pierwsza Rozmowa Kanoniczna  (około 3 miesiące przed ślubem)

 

Narzeczeni wspólnie składają następujące dokumenty:

  • dowody osobiste
  • metryki chrztu
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli fakt ten nie został odnotowany w metryce chrztu, świadectwo to można odebrać w parafii w której sakrament bierzmowania został przyjęty);
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych
  • wydanie zapowiedzi

 

Druga rozmowa powinna odbyć się około miesiąca przed ślubem, podczas której należy podać:

  • dane świadków
  • odbiór zapowiedzi

 

WYSTRÓJ KOŚCIOŁA

Za wystrój kościoła odpowiada Kościelny z którym można kontaktować się po każdej Mszy św.

 

OPRAWA MUZYCZNA

Za oprawę muzyczna odpowiada Pani Organistka Agnieszka Dąbrowa telefon kontaktowy: 692-893-552.

 

PORADNIA RODZINNA

W ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa narzeczeni mają obowiązek skorzystania z poradni rodzinnej.  

Secured By miniOrange