Małżeństwo

 

Terminy katechez przedmałżeńskich w roku 2023/2024:

 

 • od III Niedzieli Wielkanocnej (14 kwietnia 2024) – Parafia Miłosierdzia Bożego w Oławie.

Spotkania odbywać się będą 14, 21, 27 i 28 kwietnia. Uczestnicy przychodzą na mszę święta o godz. 18:00.
Po mszy świętej spotkanie tematyczne, które zakończy się ok. godz. 21:00. Zapisy na nauki odbywają się po pierwszym spotkaniu.

Udział w kosztach nauk przedmałżeńskich to 150zł od pary. Po zakończeniu części katechetycznej każda para zobowiązana jest do odbycia trzech indywidualnych spotkań w poradni rodzinnej. 

 

Do Sakramentu Małżeństwa należy przystępować w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Jeżeli kandydaci nie mieszkają na terenie naszej parafii bezwzględnie wymagana jest zgoda z parafii zamieszkania która należy przedstawić podczas rezerwowania terminu ślubu.

 

Po ustaleniu (z odpowiednim wyprzedzeniem) terminu ślubu w okresie nie dłuższym jak 6 miesięcy przed planowaną datą ceremonii należy:

 • zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i pobrać stosowne dokumenty do zawarcia małżeństwa,
 • odebrać z odpis Aktu Chrztu z parafii chrztu, ze stosowną adnotacją dotyczącą braku przeszkód do zawarcia małżeństwa kościelnego.

Wymaga się, aby narzeczeni odbyli Nauki Przedślubne i spotkanie z zakresu Poradni Rodzinnej. Nauki należy zaplanować odpowiednio wcześniej (można je odbyć przed kompletowaniem dokumentów z USC i z parafii chrztu).

 

Około 3 miesiące przed ślubem należy umówić na tzw. rozmowę kanoniczną (spisanie protokołu przedmałżeńskiego).  

 

Narzeczeni wspólnie składają następujące dokumenty:

 • dowody osobiste
 • metryki chrztu
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli fakt ten nie został odnotowany w metryce chrztu, świadectwo to można odebrać w parafii w której sakrament bierzmowania został przyjęty);
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych
 • wydanie zapowiedzi

 

Druga rozmowa powinna odbyć się około miesiąca przed ślubem, podczas której należy podać:

 • dane świadków
 • odbiór zapowiedzi

 

WYSTRÓJ KOŚCIOŁA

Wystrój kościoła oraz szczegóły dotyczące przebiegu ceremonii należy skonsultować podczas rozmowy w kancelarii. 

 

OPRAWA MUZYCZNA

Za oprawę muzyczna odpowiada Pani Organistka Agnieszka Dąbrowa telefon kontaktowy: 692-893-552.

 

PORADNIA RODZINNA

W ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa narzeczeni mają obowiązek skorzystania z poradni rodzinnej.