Namaszczenie chorych

Chory który przebywa w domu lub w szpitalu powinien sam, bądź przez opiekuna poprosić o udzielenie mu Sakramentu Namaszczenia. Nie udziela się tego sakramentu wówczas gdy osoba nie wyraża osobiście zgody, lub w przypadku osoby nieprzytomnej, nie poprosi o to osoba opiekująca się nią.

W I piątek lub sobotę miesiąca księża odwiedzają chorych naszej parafii, udzielając Komunii  św. oraz gdy zachodzi potrzeba i konieczność sakramentu namaszczenia chorych.

Co roku w Światowy Dzień Chorych 11 lutego podczas Mszy Św. o godz.11.00  udzielany jest w kościele sakrament Namaszczenia Chorych

Dane chorych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej, a także pod numerem telefonu parafii.

W nagłych wypadkach służymy posługą sakramentalna o każdej porze dnia i nocy.

telefon dyżurny
tel.: 697 031 131