• 18. Wszechmogący w miłości

     W wyznaniu wiary, wypowiadanym każdej niedzieli w czasie eucharystii, nazywamy Boga Ojcem i dodajemy, że jest On wszechmogącym Stworzycielem nieba i ziemi. Jest to cytat z pierwszego zdania Pisma Świętego. Tam w księdze Rodzaju czytamy, że „na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”.

 • Z Wrocławia do Rzymu – spotkanie młodych TOGETHER

  Od 29.09. 2023 do 1.10.2023 w Rzymie odbędzie się ekumeniczne spotkanie młodych “Together”. Jego centralną częścią jest modlitwa w intencji Synodu z papieżem Franciszkiem, ojcami synodalnymi oraz przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich na pl. Świętego Piotra 30.09.2023.
 • Tydzień w Taize.

  Jedziemy do Taizé! 🥳
  Przed nami spotkania z ludźmi z całego świata warsztaty, najsmaczniejsze śniadania które wspomina się przez cały rok, zadania wykonywane w najlepszych grupach pracy oraz piękne modlitwy i czas z Bogiem 💕
 • Piesza Pielgrzymka do Częstochowy 2023

  8 dni odkryć, 220km nadziei, 314 tyś. kroków wolności, to w skrócie Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę. Zapraszamy na nią wszystkich, którzy chcą doświadczyć przygody spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem oraz razem z Maryją odkryć swoje dary i nauczyć się pokonywać trudności. To wszystko daje Piesza Pielgrzymka Wrocławska. W tym roku idziemy pod hasłem: „Piękna Oblubienica”. Bądźmy razem w tej drodze. 

 • 17. Ten, który jest Ojcem

     Tajemnica Trójcy Świętej, którą wyznajemy w czasie Eucharystii w wyznaniu wiary wypowiadanym po kazaniu, jest centralną prawdą wiary chrześcijaństwa. Wszystkie prawdy, którymi żyje Kościół, od tej jednej, naczelnej prawdy wpływają i ku niej także zmierzają. Nasze wyznanie wiary rozwija tę tajemnicę w opowieść o trzech Osobach Boskich: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Każda z tych trzech części opowieści dotyczy kolejnej Osoby Boskiej w jej teologii, czyli opowieści kim ta Osoba jest w swojej istocie oraz w jej ekonomii, czyli co ta Osoba uczyniła w historii zbawienia.

 • Nasze organy…

  Nasze organy są starsze od Parafii.

  „Organy znajdujące się w kościele Miłosierdzia Bożego w Oławie zostały wybudowane w 1972 roku przez niemiecką firmę organmistrzowską Walcker z Ludwigsburga dla opactwa cystersów w Maulbronn w Niemczech. Szatę brzmieniową instrumentu zaprojektował prof. Herbert Liedecke ze Stuttgartu a prospekt organowy dr Walter Supper, niemiecki architekt, organoznawca i konserwator zabytków.

 • 16. Odpowiedź na Słowo

     Ostatnim akordem liturgii Słowa jest Credo, czyli wyznanie wiary, które śpiewa lub recytuje cała wspólnota. Właśnie usłyszeliśmy Słowo, które kieruje do nas nasz Pan i to Słowo zawsze domaga się odpowiedzi.

 • 15. Słowo w powiewie ciszy

     Wiemy już, że w czasie eucharystii czytamy teksty Pisma Świętego wzięte ze Starego oraz Nowego Testamentu. W Dziejach Apostolskich, w księdze, która jest w Nowym Testamencie zaraz po ewangeliach, czytamy taką opowieść:

 • Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

  Chrystus Zmartwychwstał!

  Niech POKÓJ Jezusa Zmartwychwstałego
  zagości w Waszych rodzinach i w Waszej codzienności.

  Wszystkim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom
  składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa.

  Radosnego Alleluja!

  Duszpasterze Parafii Miłosierdzia Bożego w Oławie.

 • TRIDUUM PASCHALNE

  Zapraszamy do wspólnego przeżywania najważniejszych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Secured By miniOrange