• 36. Tajemnica wiary

     Prefacja, o której wspominaliśmy ostatnio, a która zaczyna się od słów: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe” jest pierwszą częścią modlitwy eucharystycznej, która występuje w pięciu różnych wariantach. Każda modlitwa eucharystyczna obejmuje: prefację, śpiew Święty, Święty, modlitwy przeistoczenia, modlitwę po przeistoczeniu, wielką doksologię oraz uroczyste Amen. Chociaż warianty modlitwy eucharystycznej różnią się swą budową i tekstem, to jednak ich treść przed przeistoczeniem łączy opowieść o historii zbawienia.

 • Wyjazd do Taize

  Taize to szczególne miejsce modlitwy w intencji jedności całego Kościoła. Można tam doświadczyć działania Ducha Świętego, który wciąż zaprasza do „pielgrzymki nadziei przez ziemię”.
  W dniach od  6-15 lipca planujemy wyjazd do tej, małej miejscowości we Francji i serdecznie Cię zapraszamy. 

 • Peregrynacja Ikony Trójcy Świętej

  Do 25 maja (Niedziela Trójcy Świętej) Ikona Trójcy Świętej,
  przy której przeżywaliśmy rekolekcje o pojednaniu,
  peregrynuje po naszej parafii.
  Ikonę można zabrać do swojego domu danego dnia po wieczornej mszy świętej o godz. 18:00
  do następnego dnia do mszy świętej o godz. 18:00.
  Zapisać się można poprzez formularz.

  Przed przyjęciem Ikony do swoich domów zachęcamy,
  aby przypomnieć sobie tegoroczne nauki rekolekcyjne o pojednaniu.
  Nagrania umieściliśmy w linku poniżej. 

 • Wyjazdowe REKOLEKCJE PARAFIALNE

  W dniach od 1 do 5 maja 2024 będziemy przeżywać wspólny wyjazd
  „W DRODZE DO EMAUS”
  Rekolekcje odbędą się
  w Rzeszowie (Ośrodek „TABOR” – zobacz)

  Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem:
  Piątek 26 kwietnia godz. 18:45 w sali parafialnej
  Zbiórka przed wyjazdem 30 kwietnia godz. 16:00 przy plebanii
  Planowany powrót 5 maja w godzinach wieczornych

 • 35. Ofiara dziękczynna

     Po przygotowaniu darów następuje dialog księdza ze zgromadzoną wspólnotą. Zaczyna się on od słów „Pan z wami”, na co lud odpowiada „I z duchem twoim”, następnie słyszymy celebransa „W górę serca”, w odpowiedzi zgromadzeni mówią „Wznosimy je do Pana”, na co przewodniczący liturgi odpowiada „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu”, a wszyscy potwierdzają to słowami „Godne to i sprawiedliwe”. W tym momencie ksiądz rozpoczyna modlitwę, która nazywa się „prefacją” i choć jest do wyboru kilkadziesiąt różnych wariantów tej modlitwy w mszale, to zawsze zaczyna się ona od słów: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne…”. Cały dialog, który usłyszeliśmy skupia się wokół jednej rzeczy: dziękczynienia. Dziękowanie jest godne, sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. To co przeżywamy w czasie eucharystii to jest ofiara dziękczynna.

 • 34. Moja i twoja ofiara

     Zwykliśmy utożsamiać ofiarę z cierpieniem i poniekąd jest to słuszne rozumowanie, ponieważ nasz Pan cierpiał na krzyżu składając ofiarę z siebie. Jednak nie możemy samej ofiary ograniczyć tylko do cierpienia. Z ewangelii jasno wynika, że tym co Jezus ofiaruje Ojcu, jest jego posłuszeństwo i miłość wobec Boga i ludzi. Widzimy to wyraźnie w Ogrójcu, gdy mówi: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Także nas Bóg wzywa do tego, żebyśmy składali ofiarę Bogu miłą, czyli taką, która wypływa z naszej miłości i posłuszeństwa wobec Niego. Mamy ofiarować Bogu, to co mamy najlepsze i to co jest w nas najlepsze. Ofiary nie składamy po to, żeby została zniszczona, ale po to żeby służyła pogłębianiu naszej relacji z Bogiem, prowadziła nas do większej z Nim jedności.

   

 • 33. Woda i wino

     W czasie przygotowania darów, które potocznie nazywamy ofiarowaniem, celebrans dolewa do wina odrobinę wody. Możemy na różne sposoby wyjaśnić symbolikę tego gestu. Na pewno jest to odniesienie do krwi i wody, które wypłynęły z boku Chrystusa po przebiciu go włócznią. Ojcowie Kościoła nauczali, że krew i woda wypływające z boku Pana są znakiem rodzącego się Kościoła, który zostaje uformowany przez sakramenty: sakrament chrztu (woda) oraz sakrament eucharystii (krew).

 • Nabożeństwa – Wielki Post 2024

  W piątki zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
  • o godz. 9:00 dodatkowa msza masz św. po niej droga krzyżowa
  • o godz. 17:00 – droga krzyżowa prowadzona przez dzieci
  • bezpośrednio po mszy wieczornej droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych
  Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17.00
 • 32. Przygotowanie darów życia

     Modlitwa wiernych kończy pierwszą część mszy świętej, czyli Liturgię Słowa. Zaraz po niej następuje Liturgia Eucharystyczna, którą otwiera ofiarowanie darów.
     Eucharystia ma różne nazwy, najczęściej używane to „msza święta” oraz „eucharystia”, co po grecku znaczy „dziękczynienie”. Oprócz nich funkcjonują jeszcze nazwy „Wieczerza Pańska” oraz „Najświętsza Ofiara”. Ta ostatnia nazwa wynika właśnie z charakteru liturgii eucharystycznej, którą rozpoczyna ofiarowanie darów. Wspólnota Kościoła zbiera się, aby złożyć Bogu ofiarę. Co to znaczy ofiarować? Czym jest ofiara? To są najważniejsze pytania, na które będziemy chcieli sobie odpowiedzieć w kilku najbliższych komentarzach.