Apostolat „Margaretka”

Apostolat modlitwy wieczystej za kapłanów został powołany do życia w naszej Parafii w roku 2009, w obchodzonym w Kościele Powszechnym Roku Kapłańskim. Osoby należące do apostolatu zebrani w 7 osobowe grupy modlą się w jednym dniu tygodnia, za konkretnego kapłana.

W dniu 22 listopada 2009 roku, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, odbyło się przyrzeczenie modlitwy wieczystej członków nowo powstałego Apostolatu.  Przyrzeczenie złożyli w obliczu Boga w Trójcy Jedynego. Dzieło to zawierzyli Matce Przenajświętszej – Królowej Pokoju, Królowej Kapłanów i Kościoła Świętego.

Przez ponad 8 lat istnienia Apostolatu „Margaretka” w naszej parafii, modlitwą wieczystą otoczyli 20 kapłanów. Są to: nasi duszpasterze, księża pochodzący z naszej parafii oraz kapłani-dobrodzieje naszych wspólnot, którym winniśmy szczególną wdzięczność.

Apostolat liczy obecnie 75 osób. Wielu parafian ofiaruje modlitwę za kilku kapłanów, niektórzy modlitwą otoczyli 7 kapłanów, modląc się codziennie. Zobowiązanie modlitewne obejmuje „Modlitwę za Kapłanów i Kościół Święty” św. Faustyny oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tradycją w parafii stały się coroczne jesienne spotkania członków Apostolatu, na które zapraszani są kapłani, otoczeni modlitwą. Opiekunem wspólnoty jest Halina Niesobska.