Kapłaństwo

Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien:

  • Mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan Archidiecezji Wrocławskiej
  • Wzorową postawą moralną odznaczać się
  • Stosowne uzdolnienia intelektualne posiadać
  • Dobrym stanem zdrowia cieszyć się

 

Rekrutacja do MWSD we Wrocławiu składa się z trzech etapów:

  1. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami.
  2. Egzamin wstępny na studia teologiczne.
  3. Okres propedeutyczny (przygotowawczy)

 

Konieczne jest osobiste przedstawienie się kandydata w Rektoracie MWSD we Wrocławiu.

 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: www.seminarium.wroclaw.pl