I Komunia Święta

Zapraszamy na pierwsze spotkanie rodziców dzieci pierszokomunijnych 28 września o godz. 18:00 (18:00 wspólna modlitwa w czasie mszy świętej po mszy spotkanie).

Zgłoszenie dziecka do Pierwszej Komunii odbywa się poprzez złożenie przez Rodziców (opiekunów) wypełnionej deklaracji oraz skróconego odpisu aktu chrztu jeśli dziecko było chrzczone w innej parafii niż ma przyjąć Pierwszą Komunię. Termin składania deklaracji upływa 31 października. Po tym terminie deklaracje i akty chrztu nie będą przyjmowane.

Udział w Mszach świętych – sprawą oczywistą jest, że osoby uważające się za katolików, uczestniczą w Mszy świętej w każdą niedzielę oraz święta nakazane. Z racji przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej szczególnie zapraszamy dzieci oraz rodziców na Msze niedzielne w parafii o 11.30. Wyjątek stanowią III niedziele miesiąca, kiedy to przewidziane są specjalne spotkania w ramach przygotowania:

15.10.2023 g. 13.00 – Msza święta i spotkanie

19.11.2023 g. 13.00 – Msza święta, spotkanie i rozdanie książeczek

17.12.2023 g. 13.00 – Msza święta i spotkanie

21.01.2024 g. 13.00 – spotkania nie będzie, ferie od szkoły nie od Eucharystii

18.02.2024 g. 13.00 – Msza święta i spotkanie

17.03.2024 g. 13.00 – Msza święta i spotkanie

21.04.2024 g. 13.00 – Msza święta i spotkanie

Propozycja dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Św. zaplanowaliśmy na 19 maja 2024r. w Zesłanie Ducha Świętego. 

Przypominamy, że pierwszymi odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu Eucharystii są rodzice. Bezpośrednie roczne przygotowanie w rodzinie odbywa się przez wspólną modlitwę i udział w niedzielnych mszach świętych oraz wspólnych spotkaniach organizowanych przez parafię. 

Dzieci przygotowują się także podczas zajęć katechetycznych w 3 klasie Szkoły Podstawowej. 

Informację o zapisach i przygotowaniach w parafii podajemy podczas ogłoszeń parafialnych w pierwszym miesiącu roku szkolnego.