Krąg Biblijny

W naszej parafii od 2014 r. odbywają się spotkania biblijne. Ich geneza sięga pielgrzymki parafialnej do Ziemi Świętej w lutym 2014 r. To właśnie tam, pod wpływem doświadczenia wiary w miejscach, których dotykał swą obecnością sam Chrystus, zrodziło się pragnienie, by po powrocie zacząć zgłębiać Słowo Boże i poszerzać wiedzę biblijną. Dzięki pośrednictwu ks. Tobiasza Matkowskiego, organizatora pielgrzymki, zadania tego podjął się towarzyszący nam w Ziemi Świętej przewodnik, biblista – ks. dr Ryszard Kempiak. Spotkania o charakterze otwartym (około 30 osób) odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, według planu ustalonego przez prowadzącego na każdy kolejny rok. Rozpoczynają się krótką modlitwą przywołującą światło Ducha Świętego, następnie zostaje odczytana i objaśniona Ewangelia z nadchodzącej niedzieli oraz rozważane kolejne fragmenty tekstów natchnionych. Na koniec zostaje udzielone przez kapłana Boże błogosławieństwo.