Straż Honorowa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest dziełem, które powstało z inicjatywy s. Marii od Najświętszego Serca Barnaud (1825-1903). Na początku 1863 r. usłyszała skargę Jezusa: „Szukałem, kto by mnie pocieszył i nie znalazłem”. Poruszona tymi słowami postanowiła utworzyć łańcuch osób, które zmieniając się co godzinę, pełniłyby straż przy Najświętszym Sercu Jezusa, nie odrywając się zarazem od wykonywanych przez siebie czynności. Temu ma służyć „zegar”, który wyznacza czas straży dla poszczególnych członków wspólnoty.

Straż, w odczuciu tych, którzy się jej poświęcili, pozwala przemieniać najbardziej zwyczajne ludzkie działania w akty miłości poprzez szczególną relację pomiędzy Sercem Jezusowym a sercem ludzkim. Zaspakaja potrzeby dusz, które pragną, aby Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego trwało w sercach jednostek, a poprzez nie w całym społeczeństwie. Dla grzeszników jest to sposób, aby powrócić do Najświętszego Serca; dla obojętnych sposób, aby Je pokochać; dla żarliwych sposób, aby Je zdobyć.

Straż Honorowa nie jest dla jej członków wyłącznie jedną z form pobożnych praktyk – jest całym życiem, bo dzięki niej pełniej przeżywają swoje więzi z bliskimi i z Bogiem. Cechuje ją prostota wypływająca z Boskiej miłości, która przekładają się na apostolat, ofiarność i zadośćuczynienie. Wierni zasadzie: „Wszystko dla Ciebie, Panie, Jezu Chryste, dla Twojej chwały, aby okazać Ci naszą miłość” dążą do własnej świętości i tego, by świat stał się lepszy na miarę Bożych planów.

W naszej parafii Straż Honorowa rozpoczęła swoją działalność 29 stycznia 1989 r. Spotkania modlitewne oraz Msze św. w intencji członków Straży Honorowej począwszy od dnia założenia, po dzień dzisiejszy odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Obecnie opiekunem 50 członków Straży jest ks. Paweł Krukowski, natomiast funkcję Zelatora (osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne) pełni Krystyna Chudy.