Historia

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została erygowana na mocy dekretu Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza 18.06.1988 r. Ksiądz Kardynał utworzył nową parafię przydzielając jej mieszkańców z ulic Chopina, Broniewskiego, Malczewskiego, Matejki, Moniuszki, Okólnej, Osadniczej, Paderewskiego, Szymanowskiego, Wyspiańskiego oraz miejscowości: Gaj Oławski i Nowy Otok. Ówczesna najmłodsza oławska parafia 20 czerwca 1988 r. otrzymała swego gospodarza. Został nim ówczesny Rektor Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego na Osiedlu Sobieskiego ks. Stanisław Bijak. Pierwszymi współpracownikami zostali: ks. Ryszard Groń i ks. Henryk Matuszak. Na początku istnienia parafii jej mieszkańcy gromadzili się na Eucharystii w kaplicy, a w niedziele i święt

a przy sprzyjającej aurze na dziedzińcu przed obecną plebanią. Pierwsze wpisy w księgach parafialnych pochodzą z 29.06.1988 r., kiedy to pożegnano jedną z parafianek. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu parafii była zgoda z Wydziału do Spraw Wyznań przyznająca teren pod budowę kościoła (z dnia 16.10.1988 r.) oraz pozwolenie na rozpoczęcie budowy (23.03.1990 r.) Prace rozpoczęły się w bardzo szybkim tempie, angażując wielu parafian w zależności od możliwości i umiejętności. Rok 1992 był okresem nieprzerwanych prac nad wznoszeniem murów świątyni. Pierwsza Msza święta została odprawiona przez księdza proboszcza 3 maja 1992 r. Każdego dnia kościół parafialny wzrastał i piękniał w oczach ludzi.

Decyzją Księdza Kardynała 15.04.1994 r. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego stała się siedzibą Dekanatu Oława, a ks. Stanisław Bijak został podniesiony do godności Dziekana Dekanatu Oława, a rok później do godności Prałata. W październiku 1997 roku zostały zamontowane dzwony, które do chwili obecnej przypominają o zbliżającym się nabożeństwie. W 1998 roku został poświęcony obraz Jezusa Miłosiernego, który obecnie zdobi prezbiterium. Poświęcenie kościoła, czyli ostateczne przeznaczenie budynku do wyłącznej służby Bożej, miało miejsce 4 listopada 2000r. Mimo, że kościół jako budynek jest obecnie ukończony, to dzięki ofiarności parafian i zaangażowaniu księdza proboszcza, nieustannie trwają prace upiększające przestrzeń sakralną. Warto wspomnieć chociażby o tabernakulum, które stanowi w naszym kościele centrum przestrzeni liturgicznej i swoim pięknej i dostojeństwem jest godnym miejscem do przechowania Najświętszego Sakramentu. Można powiedzieć, że kościół jest „naszym lokalnym sanktuarium kultu Miłosierdzie Bożego” i skupia na modlitwie zarówno około 10 tys. ludność parafii, jak i licznych gości. Parafia szczyci się też ilością powołań kapłańskich, bo mimo swojej 22-letniej historii próg seminaryjnej furty przekroczyło aż 13 parafian. Obecnie w parafii działa około 20 grup parafialnych.

 Obecna działalność naszej parafii jest owocem modlitwy, oddania i ofiarności naszych parafian i wszystkich mieszkańców Dekanatu Oława, za co chcemy jeszcze raz podziękować i zapewnić o naszej pamięci. ks. Jan Kroczak – parafianin