Stanowice

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Stanowicach jest małą „parafią” dla tej liczącej niecałe 900 mieszkańców podoławskiej wsi. Skupieni wokół swojej świątyni wierni troszczą się o jej potrzeby i starają się, by niczym nie ustępowała kościołowi parafialnemu.

Stanowiczanie długo nie mieli własnego kościoła i musieli pokonywać trasę do centrum Oławy, bo podlegali wówczas pod parafię ŚŚ. Piotra i Pawła. Później przez około 20 lat Msze św. odbywały się w kaplicach, zlokalizowanych w prywatnych domach mieszkańców Stanowic. Najpierw pan Długosz udostępnił pokój w swoim domu, a później pan Kruza budynek, gdzie był dawniej sklep.

Budowa kościoła w Stanowicach rozpoczęła się w 1987 r. i była finansowana przez mieszkańców wsi. Wszelkie prace budowlane nadzorował ks. Rajmund Kujawa , 19 listopada 1989 r. bp Jan Tyrawa dokonał poświęcenia świątyni. W latach 90-tych nastąpiły zmiany terytorialne w dekanacie oławskim i Stanowice przeszły do parafii Miłosierdzia Bożego.
Od początku istnienia kościoła w Stanowicach prężnie działa tu Rada Parafialna, która bardzo troszczy się o wygląd świątyni. Obecnie w skład Rady Parafialnej wchodzą: Antoni Junik (przewodniczący), Danuta Junik, Janina Kroczak (księgowa), Joanna Mojsiejów.
Z zebranych ofiar powstał ołtarz, ławki, witraże, obrazy Drogi Krzyżowej, a w 2017 roku odnowiono elewację zewnętrzną oraz powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych.