Główna

 • Z Wrocławia do Rzymu – spotkanie młodych TOGETHER

  Od 29.09. 2023 do 1.10.2023 w Rzymie odbędzie się ekumeniczne spotkanie młodych “Together”. Jego centralną częścią jest modlitwa w intencji Synodu z papieżem Franciszkiem, ojcami synodalnymi oraz przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich na pl. Świętego Piotra 30.09.2023.
 • Tydzień w Taize.

  Jedziemy do Taizé! 🥳
  Przed nami spotkania z ludźmi z całego świata warsztaty, najsmaczniejsze śniadania które wspomina się przez cały rok, zadania wykonywane w najlepszych grupach pracy oraz piękne modlitwy i czas z Bogiem 💕
 • Piesza Pielgrzymka do Częstochowy 2023

  8 dni odkryć, 220km nadziei, 314 tyś. kroków wolności, to w skrócie Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę. Zapraszamy na nią wszystkich, którzy chcą doświadczyć przygody spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem oraz razem z Maryją odkryć swoje dary i nauczyć się pokonywać trudności. To wszystko daje Piesza Pielgrzymka Wrocławska. W tym roku idziemy pod hasłem: „Piękna Oblubienica”. Bądźmy razem w tej drodze. 

 • Nasze organy…

  Nasze organy są starsze od Parafii.

  „Organy znajdujące się w kościele Miłosierdzia Bożego w Oławie zostały wybudowane w 1972 roku przez niemiecką firmę organmistrzowską Walcker z Ludwigsburga dla opactwa cystersów w Maulbronn w Niemczech. Szatę brzmieniową instrumentu zaprojektował prof. Herbert Liedecke ze Stuttgartu a prospekt organowy dr Walter Supper, niemiecki architekt, organoznawca i konserwator zabytków.

 • Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

  Chrystus Zmartwychwstał!

  Niech POKÓJ Jezusa Zmartwychwstałego
  zagości w Waszych rodzinach i w Waszej codzienności.

  Wszystkim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom
  składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa.

  Radosnego Alleluja!

  Duszpasterze Parafii Miłosierdzia Bożego w Oławie.

 • TRIDUUM PASCHALNE

  Zapraszamy do wspólnego przeżywania najważniejszych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

 • List od misjonarza – rekolekcjonisty

  Wrocław, 17.02.2023 r. 

  Bracia i siostry, 

  mieszkańcy parafii Miłosierdzia Bożego w Oławie! 

  «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament» (Jl 2, 12) – tymi słowami w Środę Popielcową co roku wzywani jesteśmy przez proroka Joela do rozpoczęcia czasu Wielkiego Postu, czasu nawrócenia. Nawrócenie to jedno z najważniejszych zadań, jakie Bóg stawia w naszym życiu. Nawrócenie jest odpowiedzią chrześcijanina na zło, na przemoc, na grzech, który panoszy się dookoła. Zaniepokojeni wieściami zza bliższej i dalszej granicy, umęczeni troskami codziennego dnia, przejęci pustoszejącymi kościołami – podejmijmy wielkie dzieło nawrócenia. Rozpocznijmy wspólnie w Środę Popielcową Misje Święte, które będą dla nas czasem słuchania Słowa Bożego – Słowa, które “rozdziera serca” (Jl 2, 13), czyniąc z nich “żyzną glebę” (Mk 4, 8), Słowa, które “rani i leczy” (Oz 6, 1). 

 • PLAN MISJI ŚWIĘTYCH

  Misje święte w Parafii Miłosierdzia Bożego w Oławie – 22-26 lutego 2023

  Prowadzi o. Roch Dudek OFM

   

  7:00 – środa, czwartek, piątek i sobota – Msza święta bez nauk rekolekcyjnych

   

  22.02 –  ŚRODA POPIELCOWA  

Secured By miniOrange