Żywy Różaniec

Z potrzeby ludzkich serc utworzono Żywy Różaniec wiedząc, że nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, którego nie można rozwiązać przy pomocy Różańca.

Na pierwszym spotkaniu utworzono 5 róż różańca. Z biegiem czasu tworzono następne. W chwili obecnej jest 9 róż różańcowych.

W każdą pierwsza niedzielę miesiąca Róże Różańcowe spotykają się na Mszy św. o godz. 7.00 odprawianej w ich intencji i ich rodzin, podczas której następuje zmiana tajemnic oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.
W miesiącu październiku członkowie uczestniczą w nabożeństwach różańcowych. Natomiast wspólnym momentem podsumowującym całoroczną działalność są Spotkania Opłatkowe.

Opiekunem Żywego Różańca jest ks. proboszcz Zbigniew Kowal. Obecność członków Żywego Różańca jest widoczna podczas wszystkich uroczystości parafialnych.