Duszpasterze

 

 

Ks. Stanisław BIJAK 
Ks. Stanisław BIJAK 

 

 

Ks. mgr Bernard Bekalarz
Ks. mgr Bernard Bekalarz
Ks. mgr Krzysztof Głuszko
Ks. mgr Krzysztof Głuszko