• 3. Zapach Boga

     Usłyszeliśmy wezwanie od Pana i zebraliśmy się razem jako Kościół, w szczególnym czasie i w szczególnym miejscu. Ten czas i przestrzeń są związane przede wszystkim z naszą cielesnością, która jest dla człowieka nieodzowna do funkcjonowania. Cielesność, która jest darem od Boga.

 • 2. Sanktuarium w czasie i w przestrzeni

     Przed tygodniem usłyszeliśmy, że Eucharystia rozpoczyna się w momencie, kiedy Pan kieruje do nas swoje wezwanie, a my na nie odpowiadamy, ruszając w drogę na spotkanie z Nim. Motyw drogi jest centralnym motywem w życiu Kościoła. Kościoła, który nigdy nie pozostaje w miejscu, ale jest w ciągłym ruchu za swoim Panem, który jest Bogiem przychodzącym. U początków chrześcijaństwa „droga” była słowem, którym opisywano uczniów Chrystusa. W Dziejach Apostolskich są oni nazwani „zwolennikami tej drogi”.

 • I Niedziela Adwentu

  Wraz z początkiem nowego roku liturgicznego, który ma miejsce zawsze w pierwszą niedzielę adwentu, chcemy rozpocząć cykl komentarzy czytanych przed każdą mszą niedzielną, których zadaniem będzie przybliżenie znaczenia Eucharystii dla wspólnoty oraz każdego chrześcijanina, który w niej uczestniczy.

  Eucharystia w Lumen gentium, konstytucji Soboru Watykańskiego II, jest nazywana „szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego”. Można i trzeba sobie zadać zasadne pytanie:

  dlaczego tak jest? Co sprawia, że Eucharystia staje w centrum życia wspólnoty chrześcijańskiej?

 • Posumowanie spotkań synodalnych

  Posumowanie spotkań synodalnych
  przeprowadzonych w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie

  Wezwani przez papieża Franciszka, czując odpowiedzialność za Kościół, który tworzymy, stawiliśmy się na Synod. W 5 spotkaniach synodalnych w naszej parafii wzięło udział łącznie ok. 70 osób. Część z tych osób była na kilku spotkaniach, część tylko na jednym ze spotkań. Spotkania przyjęły stałą formułę. Po krótkiej adoracji i rozważaniu Słowa Bożego, podzieleni na małe grupy, szukaliśmy odpowiedzi na pytania stawiane w poszczególnych obszarach tematów synodalnych.

Secured By miniOrange