• 30. idź i czyń dobrze

     Po wyznaniu wiary Kościołowi, następuje wyznanie wiary w sakrament chrztu, który Kościołowi został powierzony. Z tym sakramentem jest związane odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie oraz życie wieczne. Kościół i chrzest są ze sobą nierozerwalnie związane.

 • 29. Całego Chrystusa całemu światu

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „powszechny”?

 • Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

  PROGRAM DUSZPASTERSKI NA LATA 2023/2024

  Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

  3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

 • REKOLEKCJE ADWENTOWE 2023
  PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY

  prowadzi o. Dawid Napiwodzki OFM Cap

 • 28. Jedno Ciało

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „jeden”?

 • Synod w Archidiecezji Wrocławskiej

  Spotkania rejonowe parafialnych zespołów presynodalnych. 

  Rejon, do którego należy nasza parafia to dekanaty: Oława, Jelcz Laskowice, Wrocław Wschód.

  Kalendarium spotkań synodalnych w rejonie godz. 19:00:

  • 22.04. 2024 (Filadelfia – rejon)
  • 19.05. 2024 (Laodycea – katedra – rozpoczęcie synodu),
  • 17.06. 2024 (Kana Galilejska – rejon).
   **Podane w nawiasie nazwy miejscowości z Pisma Świętego wskazują kolejno treści spotkań
   w danym miesiącu (Ap 2, 1 – 3,22; J 2, 1 – 11).

  Oficjalna Strona Synodu Archidiecezji Wrocławskiej 

 • 27. święty, bo wybrany

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „święty”?

     Przyzwyczailiśmy się, do rozumienia świętości jako moralnej doskonałości. Świętym jest ten, kto nie popełnia grzechów. Tymczasem, jeśli poczytamy życiorysy świętych, to wielu z nich prowadziło przed nawróceniem grzeszne życie, a po nawróceniu także korzystali z sakramentu spowiedzi. Współcześnie też trudno jest stwierdzić, że Kościół jest święty, kiedy popatrzymy na jego członków, czyli na samych siebie. Każdy z nas zgrzeszył. Na czym więc polega świętość Kościoła?

 • 26. Dostałeś wiadomość do doręczenia

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „apostolski”?

 • 25. Boże zwołanie

     Po wyznaniu wiary we wszystkie trzy Osoby Boże, przychodzi moment, w którym wyznajemy wiarę wobec Kościoła. Greckie słowo opisujące Kościół to ekklesia. Pochodzi ono od dwóch greckich słów: ex oraz kaleo i w dosłownym tłumaczeniu oznacza ono tych, którzy zostali wywołani na zewnątrz. Bóg nadal powołuje ludzi w podobny sposób, w jaki powołał Abrahama, kiedy powiedział mu: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do ziemi, którą ci ukażę”.

 • Wyjątkowy prezent…

  Zaproszenie skierowane jest do rodziców dzieci przystępujących do pierwszej Komunii Świętej w roku 2024.

  Celem warsztatów jest pogłębienie relacji w rodzinie poprzez formę modlitwy jaką jest pisanie ikon.