Nasze organy…

Nasze organy są starsze od Parafii.

„Organy znajdujące się w kościele Miłosierdzia Bożego w Oławie zostały wybudowane w 1972 roku przez niemiecką firmę organmistrzowską Walcker z Ludwigsburga dla opactwa cystersów w Maulbronn w Niemczech. Szatę brzmieniową instrumentu zaprojektował prof. Herbert Liedecke ze Stuttgartu a prospekt organowy dr Walter Supper, niemiecki architekt, organoznawca i konserwator zabytków.

Trzy manuałowe, 38-głosowe organy służyły zarówno celom liturgicznym jak i koncertowym, stając się instrumentem solowym jak i towarzyszącym orkiestrom
i chórom. W 2011 roku, dzięki staraniom ówczesnego proboszcza, ks. Stanisława Bijaka oraz parafian, organy zostały translokowane do Oławy. Zadania przeniesienia instrumentu podjęła się firma Krzysztofa Grygowicza z Tarczyna pod Warszawą.

Instrument stanowi wotum parafian za dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II i jest największy w Oławie.

Po 12 latach od translokacji i po 55 latach od wybudowania przyszła pora na przegląd instrumentu. Używane podczas setek mszy, elementy organów, uległy naturalnemu zużyciu. Elektronika, pracująca w wilgotnym powietrzu zaczęła szwankować i niedomagać. Trudnego zadania zapoczątkowania prac renowacyjnych mających na celu przywrócenie organom dawnej świetności podjął się, przy pomocy parafian, obecny proboszcz, ks. Zbigniew Kowal.

Warto pamiętać, że organy są często najdroższym elementem wystroju kościoła i trzeba o nie regularnie dbać aby przetrwały na kolejne lata”.

Paweł Ożga
(w czasie prezentacji organów podczas koncertu organowego w dniu odpustu 16.04.2023r.)

 

Po zapoznaniu się z kilkoma ofertami na przeprowadzenie remontu organów działania remontowe podjęła firma Organmistrzostwo Vestra z Lubrzy. Całkowity koszt przeprowadzonego remontu to 70 479 zł. W ramach zawartej umowy przeprowadzono następujące prace:

  • Przegląd oraz uszczelnienie całego układu powietrznego organów
  • Wymiana oskórowania wszystkich klap tonowych
  • Regulacja traktury oraz usuniecie usterek
  • Oczyszczenie piszczałek z zalegającego kurzu
  • Korekta intonacji wszystkich głosów
  • Strojenie wszystkich głosów
  • Końcowa regulacja instrumentu

Dzięki życzliwości Parafian należność za remont została uregulowana.
Serdeczne Bóg zapłać.