Wyjazd do Taize

Taize to szczególne miejsce modlitwy w intencji jedności całego Kościoła. Można tam doświadczyć działania Ducha Świętego, który wciąż zaprasza do „pielgrzymki nadziei przez ziemię”.
W dniach od  6-15 lipca planujemy wyjazd do tej, małej miejscowości we Francji i serdecznie Cię zapraszamy. 

Uczestnicy:
Osoby pełnoletnie:
-18-35 lat
-35+ w ramach wolnych miejsc*
Udział osób w wieku 15-17 lat możliwy z opiekunem*
Udział rodzin z dziećmi do 14rż w ramach wolnych miejsc*
*po wypełnieniu formularza prosimy się wstrzymać z wpłatą zaliczki do otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, które zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych
Koszt:
Przejazd autokarem – 600zł
Udział w kosztach spotkania – zakwaterowanie i wyżywienie (zbierane w autokarze gotówką):
– młodzi od 15 do 24 roku życia: od 80 do 120 euro (zgodnie z własnymi możliwościami)
– młodzi dorośli od 25 do 35 roku życia są proszeni o wpłacanie udziału zgodnie z zakresem przewidzianym dla dorosłych powyżej 35 roku życia, jeśli pozwala na to ich sytuacja finansowa. Jeśli nie jest to możliwe, mogą wpłacić mniejszy udział, taki jak młodzi.
– dorośli od 36 roku życia:
   – z własnym namiotem: od 160 do 240 euro (zgodnie z własnymi możliwościami),
   – korzystający z zakwaterowania przygotowanego w Taizé: od 200 do 280 euro (zgodnie z własnymi możliwościami)
Zapisy:
– do 17 czerwca 2024 lub do wyczerpania miejsc
Kontakt
693299655
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 100zł
w terminie do 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, nie później niż do 17 czerwca 2024.
Na konto:
Rzymskokatolicka parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie
nr konta bankowego (Bank Spółdzielczy): 42 9585 0007 0010 0019 2662 0001 
Tytuł przelewu: Imię nazwisko – Taize 2024 1
Zaliczka jest potwierdzeniem zgłoszenia, w przypadku jej braku zgłoszenie zostanie anulowane
Wpłaty:
– do 17 czerwca 2024
– na konto:
Rzymskokatolicka parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie
nr konta bankowego (Bank Spółdzielczy): 42 9585 0007 0010 0019 2662 0001 
Zaliczka: 100zł
Tytuł przelewu: Imię nazwisko – Taize 2024 1
Pozostała kwota: 500zł
Tytuł przelewu: Imię nazwisko – Taize 2024 2
Przydatne informacje nt spotkań w Taizé znajdziecie na stronie, nalży się z nimi zapoznać: https://www.taize.fr/pl_rubrique2.html
W Taizé potrzebne będą m.in.:
– śpiwór, karimata, ręcznik
– Pismo Święte (drukowane lub w telefonie)
– karta EKUZ
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po wpłaceniu zaliczki, zwrócone zostanie 50% wpłaconej kwoty, tj. 50 zł. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po 17 czerwca, zwrócenie wpłaconej kwoty będzie możliwe po znalezieniu osoby na zwolnione miejsce. W przypadku odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych od organizatorów, zaliczka zostanie zwrócona w całości.
Uwaga
Koszt transportu 600zł obowiązuje w przypadku zebrania grupy min. 20 osób, w przypadku mniejszej grupy jest to 650zł.
W kosztach warto uwzględnić opcjonalne dodatkowe ubezpieczenie ok 30zł. 
Powyższe ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.