26. Dostałeś wiadomość do doręczenia

   Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „apostolski”?

  Z ewangelii wiemy, że Kościół został założony przez Pana naszego, Jezusa, a początkiem tego Kościoła byli apostołowie, czyli uczniowie, których Jezus wybrał, aby poszli za nim. Znamy scenę spod Cezarei Filipowej, gdzie Chrystus wskazuje na świętego Piotra mówiąc, że uczyni go skałą, na której zbuduje swój Kościół. Zatem w pierwszym znaczeniu Kościół jest apostolski, ponieważ zaczął się od apostołów. Oni byli pierwszymi, którzy tworzyli Kościół. W tej samej scenie pod Cezareą, kiedy Jezus wybiera Piotra na skałę/fundament swego Kościoła, to czyni to w odpowiedzi na wyznanie wiary Piotra, który zapytany przez Jezusa – „za kogo mnie uważacie? – odpowiada: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”. I tu jest ukryte trzecie znaczenie stwierdzenia, że Kościół jest apostolski, ponieważ przekazuje wiarę apostołów w to, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga.
   Słowo „apostoł” pochodzi z języka greckiego i oznacza „wysłannika” lub „posłańca”. Dwa tysiące lat temu nie był internetu, telefonów, ani nawet publicznej poczty. Żeby przekazać wiadomość z jednego miejsca do drugiego, należało wysłać posłańca, czyli kogoś, kto tę wiadomość dostarczy od nadawcy do adresata. Takich wysłańców określano słowem apostolos. Uczniowie Jezusa zostali nazwani „apostołami” ponieważ mieli do przekazania pewną wiadomość. Nadawcą tej wiadomości jest Bóg, adresatami są wszyscy napotkani ludzie, a treścią tej wiadomości jest informacja, że Bóg stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla zbawienia całej ludzkości.
   I to jest trzecie znaczenie określenia, że Kościół jest apostolski. To znaczy, że jest posłany z wiadomością do całego świata, że Bóg kocha każdego człowieka i chce go zbawić, czyli uratować, od zła grzechu. Kościół to my wszyscy, którzy odpowiedzieliśmy na wezwanie Jezusa, wyszliśmy z naszych domów i zgromadziliśmy się tutaj. Jeżeli my wszyscy jesteśmy Kościołem, to także my wszyscy jesteśmy wysłani do głoszenia dobrej nowiny. Każdy z nas jest apostołem.