Synod w Archidiecezji Wrocławskiej

„Ufam, że rozpoczęty przez nas synod diecezjalny jest dziełem Boga w nas. Mam nadzieję, że przyniesie nawrócenie i odnowę”. (ks. abp Józef Kupny)


List ks. Abp Józefa Kupnego na rozpoczęcie synodu

 


Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w modlitewnym czuwaniu w intencji synodu Archidiecezji Wrocławskiej. 

Kalendarium spotkań synodalnych w parafii godz. 19:00:

 • środa 11.10.2023
 • środa 15.11.2023
 • kolejne spotkania zostaną ustalone i podane do wiadomości w październiku.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 19:00 w kościele. Druga część to dzielenie się Słowem Bożym w małych grupach, a następnie spotkanie przy herbacie w sali parafialnej. Zakończenie ok. godz. 21:00.  

 

Parafialne Zespoły Presynodalne raz w miesiącu (poza spotkaniami w parafii) uczestniczą w spotkaniach formacyjnych we właściwym dla swojego dekanatu rejonie w miejscu wskazanym przez księży dziekanów z danego rejonu.

Rejon, do którego należy nasza parafia to dekanaty: Oława, Jelcz Laskowice, Wrocław Wschód.

 

Kalendarium spotkań synodalnych w rejonie godz. 19:00:

 • 25.09. 2023 (Efez – rejon), – Parafia MB Królowej, Oława – Nowy Otok
 • 16.10. 2023 (Smyrna – rejon),
 • 26.11. 2023 (Pergamon -15:00, katedra, później aula PWT),
 • 11.12. 2023 (Tiatyra – rejon),
 • 19.02. 2024 (Sardes – rejon) – Parafia Miłosierdzia Bożego w Oławie,
 • 22.04. 2024 (Filadelfia – rejon)
 • 19.05. 2024 (Laodycea – katedra – rozpoczęcie synodu),
 • 17.06. 2024 (Kana Galilejska – rejon).
  **Podane w nawiasie nazwy miejscowości z Pisma Świętego wskazują kolejno treści spotkań
  w danym miesiącu (Ap 2, 1 – 3,22; J 2, 1 – 11).

 

Modlitwa za Synod
Archidiecezji Wrocławskiej
Panie Jezu Chryste, *
prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos *
i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz. *
Odnawiaj nasze życie w Kościele, *
byśmy budowali komunię, *
formowali serca *
i realizowali Twoją misję. *
W Duchu Świętym, *
na chwałę Ojca *

powierzamy Tobie synod Archidiecezji
Wrocławskiej, *
aby był Bożym dziełem w nas. *
Matko Boża Zwycięska, módl się za nami!

Więcej informacji na temat Synodu na stronie Archidiecezji Wrocławskiej 

Secured By miniOrange