Synod w Archidiecezji Wrocławskiej

Spotkania rejonowe parafialnych zespołów presynodalnych. 

Rejon, do którego należy nasza parafia to dekanaty: Oława, Jelcz Laskowice, Wrocław Wschód.

Kalendarium spotkań synodalnych w rejonie godz. 19:00:

  • 22.04. 2024 (Filadelfia – rejon)
  • 19.05. 2024 (Laodycea – katedra – rozpoczęcie synodu),
  • 17.06. 2024 (Kana Galilejska – rejon).
    **Podane w nawiasie nazwy miejscowości z Pisma Świętego wskazują kolejno treści spotkań
    w danym miesiącu (Ap 2, 1 – 3,22; J 2, 1 – 11).

Oficjalna Strona Synodu Archidiecezji Wrocławskiej 

____________________________________________________________________________

bp. Jacek Kiciński Adriana Kwiatkowska – Uczyńcie wszystko, co powie wam Syn. 

Adriana Kwiatkowska – przewodnicząca sekretariatu Synodu Archidiecezji Wrocławskiej 

3. Zarysować wizję Kościoła tak, aby wyprzedzać nadchodzące wydarzenia i nie działać reaktywnie.

ks. Adam Łuźniak – wikariusz generalny Archidiecezji Wrocławskiej o celach Synodu naszej Archidiecezji.

2. Odnowa struktur.


Biskup Maciej Małyga o celach Synodu Archidiecezji Wrocławskiej.

  1. Doświadczenie Boga we wspólnocie.

„Ufam, że rozpoczęty przez nas synod diecezjalny jest dziełem Boga w nas. Mam nadzieję, że przyniesie nawrócenie i odnowę”. (ks. abp Józef Kupny)

List ks. Abp Józefa Kupnego na rozpoczęcie synodu


 

Modlitwa za Synod
Archidiecezji Wrocławskiej
Panie Jezu Chryste, *
prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos *
i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz. *
Odnawiaj nasze życie w Kościele, *
byśmy budowali komunię, *
formowali serca *
i realizowali Twoją misję. *
W Duchu Świętym, *
na chwałę Ojca *

powierzamy Tobie synod Archidiecezji
Wrocławskiej, *
aby był Bożym dziełem w nas. *
Matko Boża Zwycięska, módl się za nami!

Więcej informacji na stronie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej