28. Jedno Ciało

   Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „jeden”?

   Mówienie o jednym Kościele może się nam wydawać dziwne i idące w poprzekrzeczywistości, którą znamy. Przecież wiemy o istnieniu kościoła katolickiego, kościoła prawosławnego, kościołów protestanckich czy kościołów wschodnich takich jak ormiański, syryjski czy koptyjski. W jaki sposób zatem może istnieć jeden Kościół? Czy chodzi o to, że jeden z tych wymienionych kościołów jest kościołem prawdziwym, a reszta już nie? Czy może jednak wszystkie one są prawdziwymi kościołami i nie powinno się mówić o jednym kościele, ale o wielu kościołach?

   Żeby zrozumieć, co to znaczy, że Kościół jest jeden, trzeba posłuchać świętego Pawła. On w swoim pierwszym liście do Koryntian pisze: „my liczni, tworzymy jedno Ciało”. Paweł mówi, że chociaż jest nas wielu i jesteśmy różni – każdy z nas jest inny – to jednak tworzymy JEDNO Ciało, jedną rzeczywistość. Skąd u Pawła to przekonanie? Apostoł Paweł odwołuje się tutaj do wiary w to, że jest JEDEN Bóg, więc Kościół też może być tylko jeden. Pisze o tym wyraźnie w swoim liście do Efezjan: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.

   Chrystus założył Kościół i trwa w nim. Mimo wszystko. Pomimo naszego grzechu, podziałów, które tworzymy, niezgody i naszego egoizmu, kiedy chcemy, żeby Kościół był tylko dla nas. Chrystus nigdy z Kościoła się nie wycofa, to jest konsekwencją Jego słów: „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wiemy, że Chrystus jest jeden, nie ma innego. Zatem jeśli On jest jeden, to Kościół też jest jeden. Święty Paweł mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Chrystus jest jeden i ma jedno ciało. Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni,zostali włączeni w jedno ciało Chrystusa, czyli w jeden Kościół. Jest jedno Ciało i innego nie będzie, zatem jest tylko jeden Kościół i innego też nie będzie.

   Pięknie ujął to świętej pamięci ojciec Maciej Zięba, który napisał: „Chrystus i Kościół jest jedno. Nie są, lecz jest”. Chrystus jest jeden i do jedności pociąga wszystkich, którzy się do niego zbliżają. Do jedności z Nim, ale także do jedności między sobą. Jedność w Kościele tworzą dwa sakramenty: chrzest i Eucharystia. Kiedy jemy chleb, który stał się ciałem Chrystusa, jemy jeden chleb, bo jedno jest ciało. I to właśnie ten chleb sprawia, że my wszyscy także stajemy się jednym ciałem, czyli jednym Kościołem.