Katecheza o św. Franciszku

3 października, dzień przed liturgicznym wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu
wysłuchaliśmy katechezy przygotowanej i wygłoszonej
przez Magdalenę Pomiankiewicz i Tomasza Żmudę. 

Zachęcamy do odsłuchania.

Katecheza o św. Franciszku