List od misjonarza – rekolekcjonisty

Wrocław, 17.02.2023 r. 

Bracia i siostry, 

mieszkańcy parafii Miłosierdzia Bożego w Oławie! 

«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament» (Jl 2, 12) – tymi słowami w Środę Popielcową co roku wzywani jesteśmy przez proroka Joela do rozpoczęcia czasu Wielkiego Postu, czasu nawrócenia. Nawrócenie to jedno z najważniejszych zadań, jakie Bóg stawia w naszym życiu. Nawrócenie jest odpowiedzią chrześcijanina na zło, na przemoc, na grzech, który panoszy się dookoła. Zaniepokojeni wieściami zza bliższej i dalszej granicy, umęczeni troskami codziennego dnia, przejęci pustoszejącymi kościołami – podejmijmy wielkie dzieło nawrócenia. Rozpocznijmy wspólnie w Środę Popielcową Misje Święte, które będą dla nas czasem słuchania Słowa Bożego – Słowa, które “rozdziera serca” (Jl 2, 13), czyniąc z nich “żyzną glebę” (Mk 4, 8), Słowa, które “rani i leczy” (Oz 6, 1). 

W tych dniach w Słowie Bożym będziemy odkrywać prawdę o Bogu, który jest miłością i do miłości na stworzył, prawdę o grzechu, którym Szatan chciał zniweczyć Boży plan, prawdę o sobie i o drodze swojego życia, a wreszcie prawdę o ogromie miłosierdzia, które grzesznik odkrywa w ramionach Ojca oraz prawdę o wspólnocie, którą Bóg z nami chce tworzyć. To prawdy, które się nigdy nie starzeją, które potrafią poruszyć i które nie zawsze łatwo jest przyjąć, ale które ZAWSZE prowadzą do pełni życia, pełni radości, do prawdziwego nawrócenia. 

Razem z Waszym księdzem proboszczem, waszymi duszpasterzami i Wami wszystkimi, chcę stanąć “między przedsionkiem a ołtarzem” (Jl 2, 15) i zapłakać nad grzechem, który odbiera nam radość i pokój serca, wierząc mocno, że “Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 1, 3) zlituje się nad nami i pociągnie nas do siebie “więzami miłości” (Oz 11, 4), “odnawiając w nas moc Ducha” (Ps 51, 12), byśmy byli naprawdę solą i światłem świata, jak uczy nas tego święta Ewangelia (Mt 5, 13-14). 

Oczekując naszych wspólnych spotkań ze Słowem Bożym 

proszę Was gorąco o modlitwę za mnie i za całą parafię 

i pozdrawiam Was w Chrystusie Panu

Roch Dudek, franciszkanin