Pielgrzymka

Pielgrzymowanie to bardzo stara forma okazywania swojej pobożności. Odwiedzanie miejsc świętych sprzyja duchowemu rozwojowi pielgrzyma, ale także buduje szczególne więzi między tymi, z którymi wyszedł na pielgrzymi szlak. Zapewne dlatego pielgrzymki nadal cieszą się taką popularnością – także i w naszej parafii. Są obecne od początku jej istnienia, dzięki czemu zwiedziliśmy już wiele sanktuariów w Polsce i zagranicą. Na naszej pielgrzymkowej mapie znajdują się takie miejsca jak Jasna Góra, Trzebnica, Gidle, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Bardo Śląskie, Niepokalanów, Gietrzwałd, Licheń, Krzeszów, Warszawa i inne. A z wypraw poza granice Polski wymieńmy Włochy z Watykanem, Hiszpanię, Portugalię, Francję, Grecję, Litwę, Bośnię i Hercegowinę.

Z naszej parafii zorganizowano również trzy pielgrzymki do Ziemi Świętej. Pierwsza odbyła się w 2008 r. Pielgrzymi razem z ks. Rafałem Swatkiem zwiedzili miejsca narodzin kultu chrześcijańskiego. Głównym punktem pielgrzymki była Jerozolima, a ponadto odwiedzono również Nazaret, Betlejem i Górę Tabor.

Druga pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyła się w lutym 2014 r. Tym razem opiekunem duchownym był ks. Tobiasz Matkowski. Pielgrzymi razem ze swoim przewodnikiem ks. Ryszardem Kempiakiem zwiedzili wszystkie najważniejsze miejsca z życia Jezusa.

Ostatni taki wyjazd odbył się w tym roku. Naszym duszpasterzem był ks. Adam Kościk.

Od wielu lat ważnym wydarzeniem w życiu naszej parafii jest piesza pielgrzymka do Częstochowy. W czasie corocznego czuwania u tronu Pani Jasnogórskiej przedstawiamy własne intencje modlitewne i te powierzone przez ludzi nam bliskich. Nasza parafia aktywnie uczestniczy w życiu „Czwartej Grupy oławskiej”. Trzon oławskiej czwóreczki stanowi młodzież. Nie brakuje jednak w tej grupie małych dzieci i ludzi starszych. To bardzo nas ubogaca, co widać i słychać, choćby przez dobór śpiewanych pieśni i piosenek podczas marszu. Obok tradycyjnych pieśni kościelnych wędrują więc z nami także proste piosenki, jak choćby ta o zielonym ogórku, którą zwykł zawsze śpiewać nasz chorąży Jacek. Tu poważne konferencje i mądre słowa przeplatają się z kabaretowymi historiami zaczerpniętymi z wizyt księdza po kolędzie lub opowieściami o żółtym czerwonym kapturku. Zaś modlitwa, chwile skupienia i refleksji pozwalają, by zawsze w pogodzie ducha podążać do tronu Jasnogórskiej Pani.