Posumowanie spotkań synodalnych

Posumowanie spotkań synodalnych
przeprowadzonych w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie

Wezwani przez papieża Franciszka, czując odpowiedzialność za Kościół, który tworzymy, stawiliśmy się na Synod. W 5 spotkaniach synodalnych w naszej parafii wzięło udział łącznie ok. 70 osób. Część z tych osób była na kilku spotkaniach, część tylko na jednym ze spotkań. Spotkania przyjęły stałą formułę. Po krótkiej adoracji i rozważaniu Słowa Bożego, podzieleni na małe grupy, szukaliśmy odpowiedzi na pytania stawiane w poszczególnych obszarach tematów synodalnych.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. takie jak: WSPÓLNOTA – PODĄŻANIE RAZEM W KOŚCIELE, ZABIRANIE GŁOSU W KOŚCIELE, PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE.

Spotkania w małych grupach stworzyły możliwość wypowiedzenia się wszystkich uczestników a atmosfera uważnego słuchania pozwoliła usłyszeć różnorodność spojrzeń na tę samą rzeczywistość.

Spotkania pomogły dostrzec, że Synod stworzył bezpieczną przestrzeń i dał możliwość, aby z biernego widza stać się pielgrzymem, którego głos ma realny wpływ na zmiany, które podczas wspólnej drogi mogą dokonać się w naszym Kościele. To doświadczenie było uwalniające dla uczestników i przyniosło wiele refleksji nad tym, jak dziś Kościół jest postrzegany oraz wiele odkrywczych pomysłów, co zrobić, aby nasze wspólne podążanie było rzeczywiście wspólne, aby inni mogli się do nas przyłączyć, aby wspólnota nie była hermetycznym tworem zamkniętym na działanie Ducha Świętego. Zatroskani o Kościół wierzymy, że Duch Święty, który zainspirował papieża Franciszka do zwołania Synodu, również przez nasz głos zainicjuje niezbędne zmiany w Kościele, które pozwolą na powrót do ewangelicznych źródeł i zjednoczenie wszystkich w jednej Owczarni.

Spotkania synodalne za nami, a przed nami kolejne kroki podążania razem. Niech Duch Święty otwiera nas na poszukiwanie dróg jedności.