o. Jean Paul Tine w naszej parafii.

Ojciec Jan Paweł Tine pochodzi z Senegalu jest zakonnikiem ze Zgromadzenia Księży od Najświętszego Sakramentu. Zgromadzenie zostało założonego przez św. Piotra Juliana Eymarda we Francji, w Senegalu jest ich Prowincja. Ojciec jest na Misji w małym państwie zachodniej Afryki, w Gwinei Bissau, w miejscowości Ingoré. Ojcowie (Jan Paweł, Bernard i Abraham) prowadzą Parafię oraz rozbudowują szkołę gimnazjalną, aby młodzież rozwijała się, odkrywała cele,  by nie angażowała się w handel narkotyków – bardzo tutaj rozpowszechniony. W Parafii Ojcowie mają pragnienie i starają się rozszerzać Kult Miłosierdzia Bożego.

Gwinea Bissau – to małe państwo, które od 50 lat cieszy się Niepodległością od Portugalii.

Od XVI wieku była pod dominacją portugalską. Uzyskała niepodległość w 1974 roku, po jedenastu latach walki zbrojnej.
Kraj doświadcza wewnętrznych starć, nawet w 1999 r. wojny domowej, było wiele prób zamachu stanu – ostatnia próba obalenia prezydenta miała miejsce 1 lutego 2022 r. Kraj boryka się więc z niestabilizacją polityczną i militarną, która nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Dodatkowo osłabia go handel narkotykami. Należy do najbiedniejszych krajów świata. Gospodarka kraju opiera się na rybołówstwie i rolnictwie – uprawie i sprzedaży orzeszków ziemnych i orzechów nerkowca. 

Katolików jest tam 20 %, brakuje księży i misjonarzy. 

6 stycznia 1985 r. powstała Parafia, w gminie Ingoré, założona przez Księży z Papieskiego Instytutu Misjonarzy Zagranicznych – PIME, którzy w krótkim czasie musieli ją opuścić. Przez wiele lat Parafia pozostała bez kapłanów. Żyjące we wspólnocie zakonnej siostry Adoratorki Krwi Chrystusa powierzyły patronat nad Parafią założycielce Zgromadzenia – św. Marie de Mattias. 

Na prośbę Biskupa Bissau,  prowadzenie Parafii od 24 XI 2020 roku podjęło Zgromadzenie Księży od Najświętszego Sakramentu z Senegalu. Przez tę misjną posługę, życie Parafii – w miejscowości i przynależnych osad oraz praca w diecezji odradza się. 
Wiele osób przyjmuje już Sakramenty Święte. Parafia nie ma jeszcze wybudowanego Kościoła, lecz jest plac pod budowę nowego Kościoła, już zaprojektowanego. Parafia posiada 4 kaplice i rozciąga się w promieniu 28 km. 

Przed laty, w gminie Ingoré powstała jedna z pierwszych Szkół, dzięki staraniom portugalskich osadników a po odejściu Portugalczyków Szkoła została odzyskana przez Ojców PIME i przyjęła nazwę „Ojca Spartaco Marmugi” – włoskiego księdza, misjonarza, który w tym kraju przez wiele lat posługiwał, 
Szkoła przez wszystkie lata istnienia wciąż kształci, ma tylko trzy sale lekcyjne i przyjmuje uczniów klas gimnazjalnych.

Obecnie Gmina Ingoré wciąż rozrasta się i zwiększa liczebnie. Jest potrzeba kształcenia coraz większej liczby uczniów. Z powodu braku warunków – wiele młodych porzuca naukę na szczeblu gimnazjalnym, a młode dziewczęta przedwcześnie zachodzą w ciążę.

Szkoła należy do Parafii i jest zarządzana przez Proboszcza Parafii wraz z Radę Duszpasterską Parafii i  Dyrektora Szkoły.  

Prowadzący Parafię Księża dostrzegając trudności Szkoły oraz młodzieży, w kontynuowaniu dalszej nauki, postanowil podjąć starania o  stworzenie lepszych warunków nauki młodzieży. Od Diecezji otrzymali nowe miejsce na powiększenie Szkoły i postarali się o  projekt rozbudowy Szkoły gimnazjalnej, o nazwie: „Projekt budowy sześcioklasowej szkoły, w Parafii Ingoré w Gwinei Bissau (Afryka)”

W Celu:
1- możliwości kształcenia młodych ludzi
2- motywacji i pomaganiu w kontynuowaniu nauki
3- zmniejszeniu odsetka: wczesnych ciąż oraz porzucania nauki 

Odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Proboszcz Parafii, Ksiądz Jan Paweł Tine.
Od biednych parafian, ani z ramienia Oświaty – nie może liczyć na pomoc.

Aby pomóc krajowi wyjść z kryzysu, parafia Santa Maria de Mattias w Ingoré chce wnieść swój wkład przez wyznawanie wiary w Boga i rozwój edukacji.
Chce ułatwić dostęp do edukacji dzieciom i młodzieży tego kraju.

Poniżej – przysłany przez Ojca Jean Paul Tine 

„Projekt budowy sześcioklasowej szkoły, w Parafii Ingoré w Gwinei Bissau (Afryka)”

Parafia przejęła szkołę wywodzącą się z czasów kolonijnych. Zarządzanie tą szkołą zostało powierzone od 24 listopada 2020 r. nowemu proboszczowi, ks. Jean Paul TINE, ze Zgromadzenia Najświętszego Sakramentu. Szkoła przyjmuje uczniów od 7 do 9 klasy (studia pierwszego stopnia).  Odpowiada na społeczną potrzebę edukacji. Edukacja uwzględnia bardzo niepewną sytuację społeczną ludności.  Najczęściej czesne płaci się podczas kampanii orzechów nerkowca, czyli między kwietniem a majem (orzechy kahoniowe są głównym zasobem finansowym mieszkańców Ingoré).  Czesne to, nie pokrywa wszystkich kosztów szkoły, dlatego do tej pory nie poczyniono tam żadnych znaczących inwestycji. Szkoła ma trzy sale lekcyjne: dwie zbudowane z kamienia i jedną ze słomy, nie ma dziedzińca, na którym uczniowie mogliby przebywać podczas przerwy. Pomimo podstawowych środków, jakimi dysponowała, szkoła brała udział w szkoleniu wielu dyrektorów miasta Ingoré. Dziś gmina Ingoré rozrosła się;  populacja znacznie wzrosła. Coraz więcej uczniów stara się kontynuować naukę w szkole.

Po naszym przybyciu do parafii 24 listopada 2020 r. poprosiliśmy biskupa o zgodę na przeniesienie szkoły do ​​znacznie większego miejsca w celu zwiększenia jej pojemności i pracy na rzecz autonomii finansowej. Po uzyskaniu jego zgody staramy się teraz znaleźć niezbędne środki na realizację projektu. 
Planujemy wybudować szkołę z sześcioma salami lekcyjnymi z blokiem administracyjnym składającym się z dwóch biur, biblioteki i sali komputerowej. 
Ta budowa będzie realizowana etapami, w zależności od dostępnych środków:

Pierwszy etap: budowa pawilonu trzyklasowego.
Drugi etap: budowa drugiego pawilonu trzech klas.
Trzeci etap: budowa bloku administracyjnego, w którym znajdzie się gabinet sekretariatu, gabinet dyrektora, biblioteka i sala komputerowa.

Dlaczego projekt jest przydatny dla mieszkańców Ingoré? 
Uczniowie w 9 klasie, gdy zmuszeni są opuścić szkołę, aby udać się do innych miast w celu kontynuowania nauki, bardzo często porzucają naukę, z powodu trudności ze znalezieniem zakwaterowania.
Pozbawieni nadziei, gubią cel w życiu.
Wskutek tego,  występują:
u młodych dziewcząt wczesne ciąże; a wśród młodych chłopców pokusa wejścia do sieci narkotykowej.

Dając młodym ludziom możliwość kontynuacji nauki na poziomie szkoły Marmugi do 12 klasy (studia drugiego stopnia), dajemy im szansę na szkolenie i dalsze wsparcie i edukację rodzinną.  Uważamy również, że może to pomóc w zmniejszeniu bardzo wysokiego wskaźnika wczesnej ciąży we wsiach;  jednocześnie zmniejszy wskaźnik porzucania szkoły wśród młodzieży i uchroni ją przed pokusą wejścia do sieci narkotykowej.

Koszt budowy pawilonu z trzema salami lekcyjnymi (1 € = 4,7 zł):

24 516,77 euro = 115 228,819 zł

Koszt wyposażenia trzech sal lekcyjnych:

9 200 euro = 43 240 zł

Istnieje również możliwość sponsorowania dziecka z parafii poprzez wspieranie jego czesnego.

Podajemy numer konta (ZŁ) otwartego w Polsce na :
* Projekt budowy szkoły

PKO Bank Polski
Jean Paul Tine
Numer Konta PLN:
19 1020 5226 0000 6602 0767 3694

Bardzo dziękuję za wsparcie.
Proboszcz, Ojciec Jean Paul TINE sss

Telefon kontaktowy 601 327 511