Aktualności Parafia Porządek nabożeństw Ogłoszenia Grupy Duszpasterze Nauki przedślubne Sakramenty Fotogaleria Ciekawe artykuły Linki Kontakt

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 2020-03-22
Data dodania: 2020-03-22

 

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi.

W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

 

1. Zgodnie z zaleceniem Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego znak pokoju w czasie liturgii przekazujemy sobie przez skinienie głowa a nie przez podanie ręki. Każdy, kto będzie przyjmował Najświętszą Hostię na dłoń, niech pamięta o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, a następnie stojąc przed kapłanem prawa ręką włożyć hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza (gdy jest więcej niż jedne szafarz, wtedy należy wyznaczyć jednego do udzielania komunii tylko na rękę i wskazać wiernym jego miejsce). W przypadkach wielkiego strachu przed zakażeniem wierni mogą korzystać z komunii duchowej.
 
2. KOMUNIKAT odnośnie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestniczenia we Mszy św. do dnia 29 marca br. Dyspensa dotyczy następujących grup wiernych: osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom które czują obawę przed zarażeniem. Dla każdego wiernego skorzystanie z udzielonej dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęca się do udziału duchowego we Mszy św. poprzez transmisję radiową czy
telewizyjną.
 
3. Zapraszamy na naszą stronę parafialną gdzie można oglądać transmisje
 
4. Przez czas trwania epidemii zawiesza się odwiedziny chorych chyba że na wyraźną prośbę chorego i w przypadku zagrożenia życia, podobnie zawiesza się wszystkie spotkania grup parafialnych.
 
5. W niedzielę Msze święte odprawiane są o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00 i 19.30. Ponadto informujemy że wszystkie Msze i nabożeństwa w naszym kościele odbywają się według stałego porządku i nawet w przypadku zamknięcia kościoła dla wiernych Msze będą nadal sprawowane w wyznaczonych intencjach
 
6. W czasie epidemii zawiesza się sprawowanie nabożeństwa
- w niedzielę - Gorzkich Żali o godz. 17.00
- w piątek Mszy św. i Drogi Krzyżowej o godz. 9.00, oraz drogi Krzyżowej dla Dzieci o godz. 17.00
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostanie odprawione po Mszy o godz. 18.00
 
7. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to również światowy Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do włączenia się w dzieło Adopcji Dziecka Poczętego
 
8. Z tyłu kościoła wystawione są świece wielkanocne i baranki. Jest to stoisko samoobsługowe. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na Caritas
 
Prosimy o stosowanie się w duchu solidarności i posłuszeństwa do wszystkich
rozporządzeń Państwa dotyczących przeciwdziałaniu rozszerzania się epidemii.