Proces synodalny w toku

SPOTKANIE SYNODALNE

         W sobotę 19 lutego odbyło się drugie spotkanie synodalne w naszej parafii. Tym razem zatrzymaliśmy się nad fragmentem z ewangelii według świętego Łukasza (Łk 23, 13-35). O godz. 10:00 rozpoczęliśmy od adoracji Najświętszego Sakramentu. Był czas na ciszę i zatrzymanie się przy Bożym Słowie. Druga część spotkania odbyła się w budynku plebanii. Najpierw wspólna herbata, a następnie rozmowy w małych grupach, w których próbowaliśmy słuchać się wzajemnie odpowiadając m.in. na pytania: Jak rozumiemy uczestnictwo we wspólnocie parafialnej? Czym Kościół/Parafia jest dla mnie? Gdzie widzę swoje miejsce w tej wspólnocie? Czym jest jedność
we wspólnocie parafialnej?

         Podsumowanie spotkań w grupach pomogło zobaczyć nam obraz Kościoła, który potrzebuje wzajemnych relacji. Parafię widzimy na wzór wspólnoty rodzinnej, która potrzebuje dialogu, przestrzeni na spotkanie, wspólnych działań w budowaniu jedności i szacunku do różnorodności osób, które do Kościoła należą.

Ważnym słowem, które przewijało się w podsumowaniach było „świadectwo”, a co się z tym wiąże „ewangelizacja”. Budowanie wzajemnych relacji pomaga nam być autentycznymi świadkami Ewangelii – Dobrej Nowiny, z którą Jezus posyła nas do świata.

Dla wszystkich uczestników spotkania synodalnego bardzo ważna jest Eucharystia, źródło wiary i serce Kościoła, który współtworzymy.

We wspólnym pielgrzymowaniu do zbawienia Kościół jest nam dany i zadany. Niech Pan Jezus, nasza DROGA, pomaga nam stawiać kolejne kroki w budowaniu Wspólnoty, którą razem możemy współtworzyć.

Następne spotkanie 7 marca 2022 po mszy świętej o godz. 18:00.

Secured By miniOrange