Pogodnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Przeżywając radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, życzymy, by Jego miłość, która jest potężniejsza niż zło, grzech i śmierć, odnosiła zwycięstwo także w nas, by rozrywała nasze więzy grzechu i słabości, by budziła z zimowego uśpienia wiosnę dobrych pragnień, by przywracała naszym ustom uśmiech, a oczom ciepło, by serca rozpalała miłością, by pozwalała mieć pewność, że jeżeli jest miłość, jeżeli Bóg jest MIŁOŚĆ, to człowiek nigdy nie jest przegrany, zawsze jest górą.
Niech Zmartwychwstały Pan oświeca Prawdą, pomnaża Dobro, zachwyca Pięknem, uczy prawdziwej Miłości!
Pogodnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia i wszelkiej pomyślności!

 

                                                               Z darem modlitwy

Duszpasterze parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie