Sprawy kancelaryjne prosimy ustalać w tygodniu, po wieczornej Mszy świętej lub telefonicznie
pod nr tel.: 71/313-86-88 lub 697 031 131