Informujemy, że stan zdrowia ks. Proboszcza, Stanisława Bijaka,
jest stabilny i nieznacznie się poprawił.