Informujemy, że stan zdrowia ks. Proboszcza nie uległ zmianie.
Nadal jest podłączony do respiratora.
Prosimy o modlitwę.